Viktorija Daujotytė. Justino Marcinkevičiaus žemė.

DAUJOTYTĖ-PAKERIENĖ, Viktorija. Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus. Vilnius: Alma littera, 2012. 328 p.

Poezijos prasmė nežinoma.
Ir neapeinama  (psl. 76).

Ar jums patinka eilėraščiai? Poezija? Justino Marcinkevičiaus kūryba?

Man – taip. Vis dar atsimenu nevaikiškus eilėraščius, išmoktus mokykloje. Neseniai perskaičiau knygą  „Dienoraščiai ir datos“  – ji be abejonės yra geriausia iki šiol skaityta lietuviška knyga. Be to, joje nepaprastai įdomiai papasakota apie dramas, jų kūrimą – tiesiog nekantrauju vėl jas susirasti ir paskaityti.

Viktorijos Daujotytės knyga  „Justino Marcinkevičiaus žemė: žmogaus šiapus“ pasirodė kaip tik laiku. Daug ką atskleidžianti ir paaiškinanti. Ištikimiausiems gerbėjams.

Dažnai skaitomą eilėraštį suvokiame tik savo asmenybės, patirties, išsilavinimo ribose. Autorė stengiasi tą ribą plėsti, pasakoja skaitytojui apie Poetą, apie Poeto asmens ir kūrybos vientisumą. Aptariami svarbiausi gyvenimiškieji klausimai – Mama, Namai, Tėvai, Tėvynė, Gamta ir kt. kartu su įvairiomis kūrybos formomis.

Turiu prisipažinti, niekada nemokėjau nagrinėti poezijos. Tiesiog ja mėgaujuosi. Man eilėraščiai – gražūs (tie, kurie suvirpina kažką viduje) ir nelabai (tie, kurie nesuvirpina). Todėl perskaityti knygą tikrai nebuvo lengva.  Tekstas sunkokas, labiausiai tiktų  studijuojantiems. Plačiajai visuomenei, įpratintai prie reklamuojamų, populiarių, bet dažnai lėkšto turinio knygų, – tikrai per sudėtingas.  Įveikiamas tik ištikimiausiems gerbėjams.  Tik ištikimiausi gerbėjai ir ras penktąjį skyrių, kuriame autorė dalinasi prisiminimais apie Poetą. Tiek daug autentiškos medžiagos kažin ar kur kitur rasime. Dėkui Autorei, kad ja pasidalino.

O ją perskaičius, gal jau visiškai kitaip suskambės šio puikaus ir visiems žinomo eilėraščio eilutės?

Tai nuo tavęs čia taip šviesu.
Nuo žodžio šitaip pasakyto.
Nuo pagalvojimo balsu:
turbūt ne dėl savęs esu –
esu turbūt dėl ko nors kito.

(eil. Didumas to, kas mumyse, psl. 183).

Poetas ne kartą klausė: „Kam šiandien reikalingi eilėraščiai?“.
O tu ar jau žinai atsakymą?