Šiaurės Lietuva [1930-11-23]

 

Siaures Lietuva_41

A.Diuma (sūnus). Dama su kamelijomis. Vertė P. Laurinavičius. „Vairo“ b-vės leidinys. Kaunas, 1930 – V.D. – m.

Turinio atžvilgiu romanas yra įdomus ir skiriasi nuo kitų, daugiausia nuotykių,  romanų tuo, kad jo siužetas nedirbtinis. Nuotykių romanų veikėjai dažniausiai veikia ne pagal psichologijos dėsnius, bet pagal autoriaus fantaziją, kuris, norėdamas sudominti skaitytojus, įveda daug veikėjų, į kurių darbus bei jausmus nelabai tereaguoja skaitytojai, kada veikale esama daug painių intrigų, nuotykių, kurie maža ką pasako apie herojaus sielą, o, atitraukdami nuo realaus pasaulio, nesukelia nė harmoningų fantazijos vaizdų. Šį romaną prie tokių priskirti negalime: charakteriai aiškūs, turinys ne perpainiausias. Paryžiaus kurtizanės laivas gyvenimas nelabai ją patenkina, bet ji nebepajėgia grįžti į dorovės kelią ir pati svaigsta tame gyvenime, jausdama visuomenės panieką, gyvendama be siekimų ir dėl to, be abejo kenčia. Skausmus padidina liga – džiova. Į ją įsimylį jaunas žmogus, ir įvyksta tragedija: ar, garbės netekusios, kurtizanės, ar garbingo tėvo ir jo doros šeimos ilgai statyti laimės rūmai turi griūti. Tačiau ši, žmonių niekinamoji moteris, tėvo prašoma, pasiaukoja, atstumdama jo sūnų ir tuo būdų gelbėjo šeimos laimę, netekdama savosios – žemiškosios. Turinys – įdomus.

Romano pasakojimo būdas nepaprastai lengvas ir sklandus. Charakterių pagrinde psichologinis elementas, didinąs  veikalo vertę, verčiąs jame įsigyventi ir suprasti šią, sudėtingos sielos moterį. Gamtos aprašymų maža, tačiau jie nusisekę. Žavi nuoširdumu kurtizanės dienoraštis. Tik kalba–prasta: daugybė sintaksės klaidų. Reiktų, rodos, mokėti išskirti įterptinius žodžius kableliais arba atskirti šalutinį sakinį nuo pagrindinio. Nedaroma taip pat skirtumo tarp žodžių „įžeisti“ ir „užgauti“ ir kt.

Knyga tinka skaityti vyresnio amžiaus žmonėms.

L. J. Rubrika Nauji raštai, Šiaurės Lietuva, Šiauliai, sekmadienis, 1930 – Vytauto Didžiojo – metai, lapkričio 23 d., 5 psl.